Menu

Verkoopsvoorwaarden

De webshop is de online shop van A Propos NV. De algemene
verkoopsvoorwaarden van A Propos zijn van toepassing. Alle prijzen in de shop
zijn inclusief B.T.W.

Algemene verkoopsvoorwaarden
Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen A Propos en de klant, gelden
de onderstaande verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden zullen naar de letter van
de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze
voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de
andere punten onaangetast. Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. A Propos  is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

Registratie van uw persoonlijke gegevens

Registratie op de A Propos webshop is een voorwaarde om te kunnen bestellen.
Elke klant krijgt bij registratie een persoonlijke identificatiecode en
wachtwoord naar eigen keuze. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor
interne doeleinden (verzending en facturering) geregistreerd en worden op geen
enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. Het door de klant verschafte
e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reklamedoeleinden. De klant kan te
allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatiecode opvragen en
wijzigen.

Aanbod

 Elk aanbod staat enkel open voor klanten woonachtig te Belgie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Ondanks het  feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiele fouten bevat of niet up-to-date is.

 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast .

Indien een artikel uit voorraad is kan de leveringstermijn verlengd worden, dit wordt dan uitdrukkelijk vermeld in de  bevestiging van de bestelling


Bestellen

Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten. Wanneer u een bestelling
via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er
een aankoopovereenkomst gesloten tussen A Propos  en de klant.

De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestiging de bestelling
kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. A Propos
behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.

Betalingen

Betalen kan via de beveiligde betalingspagina van Ogone met Visa, Mastercard en
Bancontact, KBC, ING of indien de klant niet over deze betaalmogelijkheden beschikt, kan
gekozen worden voor een offline betaling (via overschrijving) of voor betaling
bij afhaling.

Verzakingsrecht (retourneren)

Als het aangekochte artikel niet naar wens is, kan de klant op basis van het
verzakingsrecht het artikel binnen de 14 werkdagen na levering terugzenden naar
A Propos (retourneren). Het artikel moet vergezeld zijn van
het aankoopbewijs. Sommige producten die voorzien zijn van een verpakking
kunnen geretourneerd worden indien de verpakking ongeschonden is. Na het openen
of wijzigen van de verpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt,
kan de klant niet meer verzaken aan de aankoop.

Indien de klant de artikelen die hij ontving langer dan 14 werkdagen behoudt,
wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.

Klachten

Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door A Propos geleverde
goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar
info@apropos.be of een brief naar A Propos, Denen 6, 9080 Lochristi.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een
natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden
beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de
rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor
niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle
betwistingen beslecht voor de rechtbank op de woonplaats van de consument.